Choď na obsah Choď na menu
 


PARAZITI SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU

PARAZITI  SPOLOČNOSTI  NA SLOVENSKU

 

Milí čitatelia v ostatnej dobe som obdŕžal kolujúci e-mail, od neznámeho autora, tohto znenia:

Švajčiarski  cigáni


Vo Švajčiarsku je tiež veľa Rómov, ale tam tvrdo pracujú,
vysvetlila mi Renáta, majiteľka 2 hotelov, členka mestskej rady, u
ktorej som bol ubytovaný.
Majú túto motiváciu: Podporu v nezamestnanosti len po odpracovaní 5
rokov súvisle bez dlhšieho prerušenia.
Odmietnutie práce - žiadna podpora.
Strata zamestnania vlastnou vinou - absencia, požitie alkoholu na
pracovisku - žiadna podpora.
Zničenie mestského bytu a štátneho majetku musí zaplatiť alebo do
väzenia a tam tvrdo pracovať na zaplatenie škody.
Je celkom nevysvetliteľné, že pseudohumanisti nekričia a verejne
nekritizujú Švajčiarsku konfederáciu, že nechce zadarmo bez odovzdanej
práce živiť parazitov.
A nikto v rámci Európy nehovorí o rasizme vo Švajčiarsku.
Preto chcem, aby tie rôzne neoprávnené podpory a sociálne dávky
platili parlamentné strany, keď dopustili takýto stav rasizmu naruby !!!!

Kto súhlasí, nech pošle ďalej ....

 

      Toľko teda  spomínaný e-mail a keďže s ním súhlasím v plnom znení, nemienim ho iba rozširovať pomocou pošty, ale chcel som ho uverejniť na týchto stránkach s niekoľkými mojimi osobnými postrehmi . V prvom rade chcem upozorniť a zdôrazniť, že nie som zaujatý konkrétne voči Cigánom, pretože som vyrastal v Dobšinej, kde bola cigánska kolónia a niekoľkých rovesníkov som dobre poznal , ako aj poznám, a nerobí mi problém sa s nimi ani dnes pozdraviť a prehovoriť zopár slov. Celkom samozrejme si podám ruku s Romanom Ferkom, ktorý zo svojou manželkou Beátou  sú sympatickí cigánsky manželia. Je ich na  celom Slovensku samozrejme  viac, s ktorými sa dá vyjsť, sú slušní  a majú snahu pracovať, vôbec sa nelíšia od majoritnej spoločnosti, lenže je ich podstatná menšina.

 

     Nenávidím a neznášam  darmožráčov, príživníkov, parazitov, bez štipky empatie , ktorí nerešpektujú zákon, nectia si nedotknuteľnosť inej osoby, sú netolerantní a požadovační a pri tom sa dopúšťajú rôznej  trestnej činnosti. Je to však  už úplne jedno či je to biely, alebo cigáň.

 

     Chcem načrieť trocha  do minulosti, hoci cigánska problematika sa rieši  od dôb Márie Terézie a Jozefa II., ktorí sa pokúsili o asimiláciu (splynutie s majoritnou populáciou) cigánskeho obyvateľstva na území Uhorska. Podľa nariadení z rokov 1761 a 1773 sa z nich mali stať roľníci: mala im byť pridelená pôda, mali prijať kresťanské meno, nemali byť viac nazývaní Cigánmi, ale "novosedliakmi" (Neubauer, Új-Magyar). Pod trestom palicovania nesmeli používať vlastný odev, vlastný jazyk, nemali medzi sebou uzatvárať sobáše, deti z takýchto manželstiev im mali byť odnímané a dávané na výchovu k sedliakom. Jozef II. kládol vo svojich nariadeniach (z roku 1782) dôraz na školskú dochádzku, vyučenie sa remeslu, povinnú návštevu kostola a na zlepšenie hygienických podmienok. Ako vidieť z minulosti, ani im sa to nepodarilo a do dnes sa táto problematika vlastne medzi mnohými cigánmi pretrváva. .

 

      Po vzniku I. ČSR prevládala snaha zaviesť opatrenia proti kočujúcim Rómom. Svedčia o tom rôzne dobové obežníky, nariadenia a smernice. V roku 1927 bol prijatý zákon O potulných Cigánoch, určujúci povinnosti hlásiť sa v domovských obciach, dostaviť sa na vyzvanie a zavádzajúci „cigánske legitimácie“.

 

      Pretože som vyrastal v Dobšinej, vrátim sa ku obdobiu na ktoré si pamätám a ktoré sa viaže ku samotnému mestu, ale podmienky, ktoré boli v roku okolo 1954 v samotnej Dobšinej, sa samozrejme vyskytovali na celom území Československa.  O čo išlo. Zhruba v týchto rokoch prišli opätovne komunistickí pohlavári s „geniálnou“ myšlienkou asimilácie cigánskeho obyvateľstva a to integráciou cigánskeho  obyvateľstva  medzi majoritu tak, že sa im poskytovala možnosť presťahovať sa z cigánskych osád do mesta. Zvlášť iniciatívny blbec v Dobšinej, tento príkaz z hora horlivo presadzoval. Čo sa následkom toho stalo, uvediem nižšie. 

 

     Dobre pamätám, že aj v samotnej cigánskej kolónii, ako sme ju nazývali v Dobšinej, existovali domy, celkom slušné a vynovené, ktoré neboli ani v meste. Nechápem, prečo keď už bolo také nariadenie, neuprostredňovali  práve týchto obyvateľov ku presťahovaniu. Ale nie ! Z tých ostatných zanedbaných chatrčí sa do mesta presťahovali aj tí, čo jednoducho nevedeli udržať poriadok. Tak sa časom stalo, že niektoré časti Dobšinej sa začali podobať na bývalú cigánsku kolóniu. A to nie len v Dobšinej. Príkladom sú toho mnohé iné dediny a mestečká na Slovensku, čo máme možnosť takmer dennodenne sledovať v TV.

 

     Príkladom len uvediem Košice, kde teraz bývam. Centrum Košíc, približne koncom  rokov 1980 sa začalo tak isto premieňať takmer na cigánsku osadu, do starých neudržiavaných domov sa začali sťahovať neprispôsobiví cigáni. V centre rástla kriminalita a zvýrazňovala  sa zanedbanosť a ošumelosť domov. Zátrh tomuto urobil bývalý primátor mesta  Košíc, Rudolf Schuster,  ktorý nechal aj za cenu veľkého zadlženia mesta rekonštruovať centrum, ktoré je teraz mimochodom jedno z najkrajších centier miest na Slovensku, a to aj vďaka tomu, že  boli z centra vysťahovaní tí neprispôsobiví. Vieme kde, prevažne na Lunik IX.

 

     Neslávne svetovo známy LUNIK IX , je zasa kapitola sama o sebe. Pýtam sa nadväzujúc na začiatok článku. Ako je možné, že pomerne mladé sídlisko bolo zdevastované cigáňmi do tej miery, že je potrebné ho búrať? Úplne beztrestne sú zničené hodnoty, za ktoré ník nebol postavený pred súd!!! Na viac  sa vynakladajú  ďalšie finančné prostriedky z vreciek  daňových poplatníkov na likvidovanie celých obytných blokov. Prečo neplatia pre týchto „tiež „ občanov zákony tohto štátu!? Prečo je voči nim takáto benevolencia?!!!!!

 

     Ako je možné, že sa naďalej podporujú tamojší obyvatelia sociálnymi dávkami a rôznymi podporami, pričom vytvárajú tony odpadkov pred svojimi príbytkami ?  Prečo si to neodpracujú vyčistením ich bordelu, ktorý tam spôsobili a za to by primerane dostali podporu? Prečo sa tam neudržuje poriadok dennodenným čistením a za to by dostávali odmenu, alebo podporu? Nie však to zasa len zaplatia ostatní daňoví poplatníci a mesto im bordel vyčistí.  Postavené na hlavu!

 

     Mám tú možnosť cestovať mestskou  hromadnou dopravou. Neviem či mám to šťastie, alebo smolu, že na linke električky č. 3, či 7, prípadne 9 na zastávkach v okolí Košickej teplárne nastupujú úplne samozrejme bez označenia si lístka aj niekoľkí cigáni, ktorí hneď okupujú celú električku, ako by bola ich súkromným vlastníctvom. Výrastkovia sa hompáľajú po držadlách, sú hluční  neuveriteľne špinaví a smradľaví. Nik nemá odvahu sa ku nim ozvať, pretože ho minimálne opľujú, keď nezbijú. Revízor okolo takýchto tiež pasažierov prejde bez kontroly a úplného povšimnutia, zo samozrejmých dôvodov .  Sú to inakšie obyvatelia z chatrčí nelegálne postavených, pri železničnej trati pri Košickej teplárni TEHO.

 

Kde dospel tento štát ?  Veď je jasné, že ich príbytky sú postavené nelegálne a na cudzom pozemku!  A takýchto miest na Slovensku je požehnane. Ako je možné že sa im to toleruje, prečo nemusia dodržiavať zákon? Prečo ešte navyše dostávajú sociálne dávky a to úplne bezprácne?!!!!!

 

 

    Ako som písal už v úvode, nie je to len problém terajšej vlády, nevedela si s tým poradiť ani Mária-Terézia,  ani vláda 1. ČSR., Naopak to ešte zhoršila vláda ČSSR, ktorá vytvorila podmienky na ich neúmerné rozmnožovanie, pretože krédom cigáňa v , 60 , 70 -tych rokoch bolo : „Keľo dzeci mušim ešči zrobic, aby som zarobil dzešecisíc? „ Nepodarilo sa to ani vládam po roku  1989, či už bola ľavicová, alebo pravicová, taká, či onaká. Problém pretrváva ďalej.

 

Čo tak si zobrať príklad  zo Švajčiarska! Pripusťme, že kolujúci e-mail  uvedený v úvode nie je celkom pravdivý, o čom však silne pochybujem. Bol som v Nemecku po roku 1989, na viacerých miestach, Bavorsku aj inde. Aj tam som videl cigáňov, ale neporovnateľných s našimi na Slovensku. Pracovali, boli čistí a úslužní!!!  Keď sa tí naši jednoducho nevedia zmestiť do kože a nezasluhujú si  využívať sociálne zákony nášho štátu, je potrebné zákony prispôsobiť im a upraviť tak, aby nebolo možné v našej spoločnosti jednoducho vydržiavať parazitov na úkor pracujúcej spoločnosti! Sociálnu dávku si musí zaslúžiť a podporu odpracovať a hlavne musí pre nich platiť zákon tak, ako pre celú majoritnú spoločnosť!

 

V Košiciach 24.11.2010  Rudolf Pellionis

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Re : reagujem

(Rudolf Pellionis , 10. 2. 2012 14:31)

Milý Ján. Možno sa aj osobne poznáme, ale cením si najmä to, že na týchto stránkach ste sa ozval a vôbec nebál o sebe napísať že ste cigáň.

Ako som v úvode zdôraznil vôbec nie som zaujatý voči všetkým cigáňom, ale hlavne a musím tu znova citovať zo svojho článku :
" Nenávidím a neznášam darmožráčov, príživníkov, parazitov, bez štipky empatie , ktorí nerešpektujú zákon, nectia si nedotknuteľnosť inej osoby, sú netolerantní a požadovační a pri tom sa dopúšťajú rôznej trestnej činnosti. Je to však už úplne jedno či je to biely, alebo cigáň. "

Čiže sa stotožňujem s Vami čo píšete, že aj medzi bielymi sú tzv., ľudia, čo sa málo blížia ľuďom, teda darmožráči, špinavci, paraziti a teda hlavne o tom článok je.

Je sympatické na Vašej reakcii, že aj Vás situácia v Dobšinej trápi a nie Vám ľahostajná a takztiež ste do značnej miery pomenovali skutočnosť , prečo to v Dobšinej je tak. Viem že sú medzi vami ľudia, ktorí by to vedeli v samotnej Dobšinej pohnúť a možno máte nápady, ktoré by ste si nemuseli nechať iba pre seba, ale dať ich von a reagovať aspoň tak, ako ste reagovali na tento článok. Veľmi si Vašu reakciu cením.

S pozdravom Rudolf Pellionis

Re: Re : reagujem

(ján, 20. 2. 2012 9:14)

Váž pán Pellionis.Ďakujem že ste reagovaly na môj odkaz ktorý som Vám poslal.Presvedčiliy sta ma že nieste zaujatý voči cigánom ako takým.Ale že Vás mrzí situacia ktorá je v našom meste.Verte tomu aj mne chýba ten pokoj a radost žit v Dobšinej.Rád spomínam na moje dectvo ktoré som tu prežil ale bohužial je to preč.Máme krásnu prírodu.okolie ako dovolím si povedat málo kde také miesta sú na Slovensku.Bohužial to nevieme ponúknut spoločnosti.z dôvodu že je to tu priam posiate nenávistou k cigánom.Ale aj ked som cigán tak to celkom aj chápem.Spomínam si na dobu ked to bolo celkom dobre to nažívanie medzi bielimi ale to je už dávno preč.Teraz je to zlé a bude aj horšie.Ďakujem za Váš čas a Dovidenia.Z pozdravom Ján Gunár.

reagujem

(ján, 10. 2. 2012 9:31)

Váž pán Pellionis.Reagujem na váš názor.Ja bývam v Dobšinej,vyrastal som v Dobšinej,rodák som z Nižnej Slanej.Som cigán.Nesúhlasím celkom z vašim názorom ktorý máte na cigánou v Dobšinej.Ano máte pravdu sú špinavý,sú smradlavý,sú nevzdelaný a nerobia nič len deti to je Váš názor ja súhlasím.Ale taký cigáni žijú všade na svete.Pozrime sa trochu do hystorie.Pred asi 10 rokmi bolo v Dobšinej asi o polovicu menej cigánou ako je teraz.Pítaly ste sa prečo je to tak?Ja Vám na to odpoviem môžu za to bývalý poslanci mestkého zastupitelstva a bývalý primátor.Oni dovolyly aby sa do Dobšinej pristahovaly cigáni z Poradu,Kežmarku ....ani neviemže ešte od kial.A viem ešte na isto že nebolo to zadarmo.Za každú rodinu čo prihlásia na trvalý pobyt maly zobrat peniaze.Tie peniaze pochádzaly od starostou miest ktorý sa potrebovaly zbavit takýchto cigánou.Tak kto je teraz na vine že v Dobšinej je takáto situacia?Ja si myslím že tomuto problému čo je v Dobšinej sa dalo vyhnút,stačilo aby poslanci spolu z bývalým primátorom neboly úplatný.Tak že teraz čo stým?!!Viem že dnes sa kladie dôraz aj na to že medzi nami cigánmi sú aj slušný,vzdelaný,a poriadku milovný ale stále je viac tých ktorý nás prekryjú.Ale my nemôžeme byt diskriminovaný spolu s nimi.Aj medzi vami sú špinavý,nevzdelaný a darebáci ale nikto vás neodzudzuje za to že sú medzi vami taký ludia.Za to ked je zlý jeden cigán tak zákonite je dalšich desat tiež a to je nesprávne.Takže mal by som pár nápadou ako to vyriešit respektívne trochu zmiernit tútú situaciu v Dobšinej ale zatial som nenašiel podporu u majoritnej spoločnosti v ktorej žijem.Takže neostáva nič len čakat a tíško sa pozerat ako sa vyostruje situacia v našom meste.

tmavá - temná budúcnosť

(fff, 6. 7. 2011 14:44)

Ak sa urýchlene nebude riešiť problematika s cigánmi na Slovensku tak necháme naším deťom a vnúčatám veľmi pekné dedičstvo, ktoré je oveľa horšie ako nejaké dlhy s ktorými nás naši politici napchávajú. Určite na nás nikdy nezabudnú a budú na nás aj spomínať ale asi nie v tom dobrom zmysle. Ak by sa nie vyriešil, ale aspoň postupne riešil problém s neprispôsobivými spoluobčanmi tak by sa ani nemusel zvyšovať vek odchodu do dôchodku, ako už avizujú naši politici.

dokumentik o Dobsinej a ciganoch

(kranex, 13. 12. 2010 3:48)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209542159510003-film-point/?index%5B%5D=75184

Re: Roma problem na Slovensku

(Rudolf Pellionis, 3. 12. 2010 9:41)

Milá Sonya. Ako vidím, šatku pred oči si nekladú len politici u nás :-) Kanada je však bohatý štát možno si to môže dovoliť :-) , aj keď to nie je " politically correct ". Slovensko to však jedného dňa v budúcnosti ekonomicky určite neutiahne vydržiavať ohromné množstvo nepracujúcich parazitov. Tí zistili, že je jednoduchšie nepracovať, ale dostávať sociálnu podporu a to je proste úplne choré!!! Štát si vychováva generácie, ktoré nie sú ochotné pracovať a čo je horšie, zvykli si na to, strácajú pracovné návyky a jednoducho nikdy ani pracovať nebudú. To je hlavne ten blbý systém. Akoby na Slovensku nebolo dosť bordelu a špiny, kde sa len človek pozrie hlavne tu na východe, ktorý je potrebné odstrániť, rôzne skládky, neudržiavané cesty, záplavy kvôli nevyčisteným rigolom pri cestách a podobne. Tam všade by armáda nezamestnaných mohla kľudne pracovať a urobila by aspoň osoh pre spoločnosť a nie doma vylihovať, prípadne sa z nudy spíjať, či fetovať. Ale tu by človek mohol písať do nekonečna. Spoločnosť zdá sa je slepá!

Roma problem na Slovensku

(Sonya Peltzner, 3. 12. 2010 6:45)

Ja vidim tu cigansku otazku, ktora u Vas znepokojuje prevaznu vacsinu ludi, z Tvojej perspektivy pan Pellionis.Nerozumiem, ako moze niekto argumentovat inac.Realita je pravda.Kazdy ju moze, musi vidiet a citit jej skodlive moralne, hospodarske a spolocenske dosledky.Nie je to ani tak otazka nevedomosti, ale viac akejsi intelektualnej pohodlnosti a mentalnej unavy a mnohi, inac zodpovedni ludia stracaju nadej, ze sa to moze zmenit k lepsiemu.A preto treba o tom hovorit. Treba podporovat ludi, ktori maju " guts ", ako sa u nas hovori - smelost a pocit zodpovednosti- a uvedomuju si, ze ak sa tento spolocensky poriadok nezmeni, vsetci za to jedneho dna draho zaplatime....
Len tak mimochodom chcem Ti pan Pellionis povedat, ze aj v Kanade mame podobny problem, hoco ineho historickeho a socialneho pozadia a povodu. A to je problem originalneho obyvatelstva.Od Atlantiku po Pacific mame v Kanade vyse 600 " First nations ",( aboriginals ). Niektory " first nation " ma len cosi okolo 300 clenov, ine maju nieco viacej, ale vsetci spolu pocitaju okolo 760 000 obyvatelov, podla Statistickeho uradu Kanady.Kazdy " narod " ma pravda, svoju hlavu :" Chief " a z nich vyse 80 maju vysie platy, ako kanadsky ministersky predseda.A z toho este nemusia platit dochodkovu dan.Samozrejme, ze su to peniaze platene Kanadou " za vykonavanie ich administrativnych funkcii ", pri tom oni sami si urcuju vysku ich platu. Samozrejme, zodpovedni ludia tiez volaju po reforme, ale zatial sa nic nemeni, lebo to nie je " politically correct ", na co burit tichu vodu. Mimochodom, rocny plat ministerskeho predsedu je cca $ 300 000 a rozne priplatky.

radikalne riesenie

(Igor, 26. 11. 2010 19:19)

Asi sa bude cakat aj v Dobsinej,kym situacia neprerastie do nekontrolovatelneho stavu.
Precitajte si:
http://www.novinky.cz/domaci/218008-terorizovany-novy-bydzov-chce-odebirat-davky-romum-pristizenym-v-hernach.html

Re: Poznámka

(Rudolf Pellionis , 26. 11. 2010 10:17)

Jožko Leffler, v prvom rade Ti ďakujem za podporu. Mám na Teba prosbu. Keby si mi mohol napísať na môj email : rpellionis@iol.sk, pretože Tvoju adresu nemám. Neviem nezdá sa mi, že by sme si neboli ešte písali, ale jednoducho Tvoju adresu v adresári nemám. Vopred ďakujem, pozdravuje Rudo.

Poznámka

(Jozef Leffler, 25. 11. 2010 17:53)

Ahoj Rudko! Pekný článok a myslím si, že na tieto stránky patria aj články tomuto podobné. Pokiaľ by sme chceli čítať len pekné a príjemné veci, mohli by sme sa resp. vrátiť k Dobšinského rozprávkam. Súhlasím s tým, že spomienky sú nádherné a aj príroda je v podstate nemenná a pekne sa o tom číta, vraciame sa do detských liet, len sa to spomínanie nesmie preháňať, lebo žiť v sne asi nie je to pravé, čo by nás malo napĺňať. Ja Ti Rudko prajem hodne zdravia, aby si mal odvahu pomenovať veci skutočným menom. Áno, zaspomíname si, ale...Ver tomu, že tieto články čítajú aj tí, ktorých sa to väčšinou týka. To, že nevedia solídne odpovedať, alebo sa k veci vyjadriť, je odrazom ich charakteru a obrazom ich práce. Prajem hodne takýchto článkov. S pozdravom - Jozef

to nebola výtka, Rudi

(Alan, 25. 11. 2010 17:24)

Bol to len môj postreh, a želanie, aby táto stránka bola naďalej konzervou pekných spomienok - naplnenie Tvojho vlastného kréda.

RE,RE ..iny uhol pohladu

(Igor, 25. 11. 2010 11:35)

..nevadi.Pouzijes ho niekde inde.

Re:...iny uhol pohladu

(Rudolf Pellionis, 25. 11. 2010 10:27)

Ahoj Igor, úplný súhlas s Tvojou pripomienkou. Časom však tento článok stiahnem z týchto stránok, pretože mi bolo vyčítané, že sa nezhoduje s mottom uvedeným v úvode mojich stránok, čo je aj pravdou. Pozdravuje Rudo.

...iny uhol pohladu

(Igor, 25. 11. 2010 9:58)

Bojim sa,ze resocializacia tejto komunity je daleko zlozitejsia.Vplyvom nekontrolovanych partnerstiev medzi pribuznymi je vysoke percento mentalne narusenych jedincov,neschopnych sa zaclenit do spolocnosti.Dalsia skupina je invalidna vplyvom konzumacie alkoholu a fetovania.Nedokazem to percentualne vyjadrit,ale urcite odbornici (lekari,socialny pracovnici) by to vedeli.
Tieto osoby tvoria hlavnu zataz pracujucej spolocnosti.